d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

PROJEKT INGPINQI

PROJEKT INGPINQI 2010-1-PL1-LEO05-11473

Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności
lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich
z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.12.2012

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest jedną z 6 instytucji współpracujących przy realizacji projektu pt. „Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych”, realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji). Głównym założeniem przedsięwzięcia jest poprawa istniejących programów nauczania i treści szkoleniowych zarówno dla lekarzy rodzinnych (LR) jak i nauczycieli medycyny rodzinnej w obszarze poprawy jakości (ang. Quality Improvement – QI) praktyk lekarskich.

Projekt ma na celu wdrażanie nowych innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych w istniejące systemy kształcenia ustawicznego w Europie. Cały proces wspierany jest poprzez opracowane w projekcie nowoczesne narzędzia internetowe i informatyczne (IT), np. internetowe narzędzie do pomiaru poziomu kompetencji LR i oceny potrzeb edukacyjnych w zakresie poprawy jakości, czy moduł kształcenia na odległość.

Przy realizacji projektu wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce współpracują instytucje z Dani, Słowenii, Holandii oraz Czech.

Więcej na stronie: www.ingpinqi.eu