d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Młodzi Rodzinni

Największa przyjemność w życiu wynika z satysfakcji powodowanej udziałem w trudnym i twórczym przedsięwzięciu.

S. Jobs

 

Jesteśmy grupą lekarzy w będących trakcie specjalizacji lub tuż po specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej, powstałą przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jako polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia młodych lekarzy rodzinnych Vasco da Gama Movement. Grupa powstałą by stwarzać możliwość realizacji naszych potrzeb związanych z rozwojem zawodowym zarówno w trakcie jak i po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Chcemy w ten sposób, poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, kształtować właściwy wizerunek lekarza rodzinnego w polskiej ochronie zdrowia, a przede wszystkim – chcemy pracować nad zwiększeniem naszej własnej satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Organizujemy szkolenia, warsztaty i wymiany międzynarodowe a dwa razy do roku spotykamy się w trakcie Ogólnopolskiego Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych oraz Prekonferencji Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Podstawą uczestniczenia w Grupie jest przynależność do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – o sposobie dołączenia do Kolegium dowiesz się na stronie Kolegium - www.klrwp.pl.

Zapraszamy Cię serdecznie na naszą stronę www.mlodzilekarzerodzinni.pl oraz na nasz profil na portalu Facebook „Rezydenci Medycyny Rodzinnej i Młodzi Lekarze Rodzinni