d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Stanowiska / Stanowisko KLRwP wypracowane ...

22.03.2022 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 – link do zaleceń

W zaleceniach nie wskazano na konieczność wykonywania ankiety w kierunku COVID 19 u pacjentów zgłaszających się do przychodni POZ. Preferowaną pierwszą formą kontaktu pacjenta z lekarzem w przypadku gorączki lub objawów infekcji dróg oddechowych jest teleporada. Lekarz POZ określa dalsze postępowanie z pacjentem.