klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Program

Celem kształcenia specjalizacyjnego jest przygotowanie kompetentnych lekarzy rodzinnych, zdolnych zapewnić podstawową,
ciągłą i całościową opiekę medyczną zarówno poszczególnym osobom, rodzinom, jak i danej społeczności lokalnej.


Zapraszamy do zapozanania się z programami specjalizacji przygotowanymi przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.