d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / MLR / Wybory Prezesa MLR

PREZES  MŁODYCH  LEKARZY  RODZINNYCH

 

Nazywam się Łukasz Reczek.

Jestem rezydentem trzeciego roku medycyny rodzinnej.

Mieszkam i pracuję w Krakowie. Moje medyczne zainteresowania koncentrują się wokół profilaktyki i promocji zdrowia oraz medycyny stylu życia.

Pozazawodowo pasjonują mnie podróże oraz historia sztuki. 

Zapraszam rezydentów medycyny rodzinnej oraz młodych lekarzy rodzinnych do współpracy celem lepszej intergracji środowiska.

mlodzilekarzerodzinni.pl