klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Akredytacja / Projekt wsparcia uzyskania ...

 

JAKOŚĆ TWOJEJ PRAKTYKI - AKREDYTACJA POZ

Ruszył projekt pod nazwą "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP).

Rozpoczęto:
(1) nabór na szkolenie dla wizytatorów,
(2) rekrutację jednostek POZ do projektu.

 

1. NABÓR  NA  SZKOLENIE  WIZYTATORÓW  AKREDYTACYJNYCH  W  PODMIOTACH POZ 

Nabór na Wizytatorów trwa do 31 maja 2016 roku!

Liczba miejsc: 100

Wypełniony formularz (wraz z załącznikami), podpisany i opatrzony imienną pieczęcią proszę dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA WIZYTATORÓW POZ" do godz. 14:00 (31.05.2016) ma adres  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul Kapelanka 60, 30-347 Kraków, II piętro, pokój 217.

Więcej informacji na stronie internetowej CMJ: http://www.cmj.org.pl/poz/info-wstepne-2.php

Ogłoszenie o naborze: http://www.cmj.org.pl/poz/w-poz-ogloszenie-2016-05-05.pdf  

 

 2.    REKRUTACJA  JEDNOSTEK  POZ  DO  PROJEKTU – edycja 1

Rekrutacja placówek POZ do udziału w I edycji trwa do 17 czerwca 2016 roku!

Liczba miejsc: 150

Wypełniony kwestionariusz (wraz z załącznikami), podpisany przez Kierownika lub osobę upoważnioną do podejmowania decyzji, opatrzony pieczęcią imienną i pieczęcią podmiotu leczniczego, proszę dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA POZ", do godz. 14.00 (17.06.2016) na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; pokój nr 217, II piętro.

Więcej informacji na stronie internetowej CMJ: http://www.cmj.org.pl/poz/info-wstepne-1.php 

Regulamin: http://www.cmj.org.pl/poz/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-poz-2016-05-05.pdf


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, który dzięki wsparciu Unii Europejskiej umożliwia bezpłatne uzyskanie akredytacji przez podmioty/praktyki POZ. Ułatwia także poprawę bezpieczeństwa pacjentów i  jakości sprawowanej opieki.

Pliki do pobrania

#1. Broszura dla placówek POZ.pdf

#2. Informacja o projekcie i harmonogram działań.pdf