klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Narada w MZ w/s POZ

Narada w MZ w/s POZ

2019-05-24
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

W dniu 22 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się kolejna narada poświęcona bieżącemu funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Podobnie jak miesiąc wcześniej spotkanie zorganizował Pan Wiceminister Zbigniew Król, a udział wzięli: przedstawiciele ministerstwa i Zarządu NFZ oraz przedstawiciele związków pracodawców.

Pierwszy omawiany punkt dotyczył koszyka świadczeń POZ. Przedstawiona została potrzeba uwzględnienia w „koszyku” nie tylko świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną, ale rozbudowanie go o usługi/procedury, które mogłyby być finansowane dodatkowo. Możliwość takiego finansowania wynika z ustawy o POZ i obejmuje opłaty za jakość opieki, uzyskiwane efekty oraz płatność za usługę (fee for service). Zaplanowano dalsze prace w tym zakresie.

Przedstawiona została informacja na temat przygotowań do wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako oddzielnie finansowanego świadczenia w POZ. Prace nad tym zagadnieniem mają charakter wstępny i będą kontynuowane w Ministerstwie Zdrowia w porozumieniu m.in. z przedstawicielami środowisk pielęgniarskich.

Minister Zbigniew Król przedstawił także raport pt. „Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce – diagnoza i projekty zmian”. Opracowanie przygotował Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Zawiera ono analiza obecnego stanu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, prezentuje dane w odniesieniu do koordynacji, finansowania, monitorowania jakości w POZ, przedstawia propozycję działań zmierzających do określenia pożądanego zakresu gromadzenia danych dla celów zarządczych w w/w obszarach.  

Przedstawiciele NFZ przedstawili możliwość zwiększenia stawki kapitacyjnej o 1% w praktykach posiadających certyfikat akredytacyjny. Obecnie takich praktyk jest 113, a budżet związany ze zwiększonym finansowaniem wynosiłby ok. 10 mln zł rocznie.

Kontynuowano dyskusję nad sześcioma  tematami, które były omawiane na wcześniejszym spotkaniu: (1) niedobór lekarzy w POZ i rola tzw. aspiranta; (2) ograniczenie dostępności do POZ; (3) profilaktyka i badania przesiewowe; (4) akredytacja jednostek POZ; (5) Rozwój e-zdrowia; (6) opieka nad przewlekle chorym i skierowania do ASO.

Zaplanowano dalsze, wspólne prace dotyczące rozwiązywania problemów w POZ i poprawy jego funkcjonowania. Wyznaczono termin kolejnego spotkania w czerwcu br. 

 

T. Tomasik

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.