klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Debata ekspercko – systemowa ...

Debata ekspercko – systemowa Medyczna Racja Stanu „KAPITAŁ – ZDROWIE NARODU”

2019-04-18
opublikowany w kategorii Bieżące

HONOROWY PATRONAT KS. KARD.KAZIMIERZA NYCZA    17.04.2019

„Kapitał Zdrowie Narodu” to kolejna debata odnosząca się do zawartego przez Medyczną Rację Stanu w Tezach dla Zdrowia, postulatu uwzględniania kosztów pośrednich  i społecznych przy podejmowaniu decyzji o dostępie polskich pacjentów do najskuteczniejszych metod diagnostyki i terapii chorób przewlekłych.

Medyczna Racja Stanu już po raz trzeci zorganizowała ekspercko – systemowe spotkanie stanowiące platformę dialogu środowisk opiniotwórczych zaangażowanych w najważniejsze wyzwania zdrowotne. W wyniku ubiegłorocznych prac eksperci Medycznej Racji Stanu przedstawili 16 Tez dla Zdrowia,które stanowią propozycje konkretnych rozwiązań służących nadrobieniu zaległości systemowych, poprawie sytuacji chorych oraz budzeniu świadomości współodpowiedzialności każdego z nas za własne zdrowie. Inicjatorzy owych działań to :

Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska Unia Onkologii, KLRwP, oraz Grenn Comunication. Z ramienia KLRwP  codzienne prace  MRS tworzył i debaty organizował oraz medializował - M. Sutkowski

W debacie 17.04.2019 panele systemowe wyprzedziły wystąpienia m. innymi : Ks. Kard. Kazimierza Nycza i prof. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W panelu i dyskusji wzięli udział obok przedstawicieli systemu (MZ, Główny Inspektorat Sanitarny, AOTMiT, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, NFZ, Sejmowa Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich,  Uczelnia Łazarskiego) onkolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, specjaliści w dziedzinie chorób rzadkich, specjaliści medycyny rodzinnej, farmakolodzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych. Wszyscy ww. zaprezentowali dane mogące dać decydentom mocne wsparcie w procesie racjonalizacji wydatków publicznych i prywatnych związanych z naszym zdrowiem. 

W Polsce, w procesie decyzyjnym dotyczącym dopuszczenia danej technologii medycznej czy lekowej finansowanej ze środków publicznych uwzględnia się zasadniczo skuteczność kliniczną i dane ekonomiczne czyli opłacalność i wpływ na budżet systemu ochrony zdrowia ale wyłącznie w zakresie kosztów bezpośrednich nie biorąc pod uwagę kosztów, które ponosi ZUS ani kosztów utraty produktywności. Tymczasem jak podkreślił przedstawiciel KLRwP (M. Sutkowski) koszty całkowite choroby  ( cost of illness) przedstawiają  całkowity ekonomiczny i społeczny skutek choroby lub grupy chorób. Całkowite koszty choroby to suma kosztów bezpośrednich ( directcosts), kosztów pośrednich ( indirectcosts) wynikających z utraty produktywności chorującego pracownika związanej z absencją w pracy ( absenteeism; pol. absenteizm), zmniejszeniem efektywności pracy wykonywanej pomimo choroby ( presenteeism; pol. prezenteizm) lub przedwczesną umieralnością oraz kosztów niewymiernych (intangiblecosts) dotyczących spadku jakości życia chorej osoby.

Podsumowaniem dyskusji było ustalenie kolejnego terminu debaty MRS i roboczego spotkania ekspertów na czerwiec 2019 r.

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.