klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Debata w/s POZ w Delegaturze ...

Debata w/s POZ w Delegaturze NIK w Poznaniu

2019-01-31
opublikowany w kategorii Bieżące

Na zaproszenie Delegatury NIK w Poznaniu oraz na prośbę Prezesa KLRwP  24 stycznia 2019 miałam przyjemność reprezentować Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w debacie dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli zaprosił do wzięcia udziału w panelu ekspertów w celu zdiagnozowania najistotniejszych problemów systemu ochrony zdrowia i dyskusji nad zmianami, które powinny być w nim wprowadzone, tak aby umożliwić jego efektywniejsze funkcjonowanie. Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli FPPOZ, PZ, Prezesa PTMR.

Jak wynikało z informacji przekazanych przez  Pana Mieczysława Łuczaka – wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli debata ta była czwartą z kolei i  była zorganizowana w związku z brakiem podejmowanych działań przez instytucje decyzyjne w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK.

Dyskusję poprzedziła krótka prezentacja wybranych danych oraz związanych z nimi pytań min. :

Jak zmienić relacje pomiędzy leczeniem szpitalnym a leczeniem prowadzonym w trybie ambulatoryjnym, ze zwiększeniem roli tego ostatniego?

Czy lekarz POZ jest skutecznym koordynatorem procesu leczenia pacjenta?

Jak monitoruje się jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych?

Czy należy zmienić zasady finansowania świadczeń w POZ?

Jak poprawić koordynację procesu leczenia i współpracę w procesie leczniczym pomiędzy POZ i AOS?

Jak zapobiegać niedoborom kadrowym i luce pokoleniowej wśród personelu medycznego?

 

Wśród głosów w dyskusji padały między innymi opinie wskazujące na:

Konieczność realizacji zapisów Ustawy o POZ, w szczególności powołania do życia Instytutu Medycyny Rodzinnej jako ośrodka naukowego inicjującego badania naukowe w zakresie POZ, analizującego dane i rekomendującego nowe rozwiązania dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

Konieczność realizacji właściwie rozumianego budżetu powierzonego w celu przywrócenia koordynującej roli lekarzowi rodzinnemu.

Zdefiniowania i usunięcia barier w obejmowaniu praktyk przez młodych lekarzy rodzinnych ?

Konieczność poprawienia funkcjonowania systemu opieki społecznej oraz zaproponowania rozwiązań opieki koordynowanej z udziałem pracownika socjalnego, rekomendowanych przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Konieczność inicjowania działań legislacyjnych unormowania wykonywania zawodu psychologa, dietetyka celu uzupełnienia zespołu POZ o innych profesjonalistów.

 

Dyskusję zakończono informacją o sformułowaniu ostatecznego materiału w maju 2019 i prezentacji wniosków w czasie konferencji końcowej w Warszawie.

                                                                                                                    Agnieszka Jankowska-Zduńczyk

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.