klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Debata "Wspólnie dla ...

Debata "Wspólnie dla Zdrowia"

2018-12-05
opublikowany w kategorii Bieżące

W dniu 29 listopada 2018 r. uczestniczyłem w III Konferencji i Debacie „Wspólnie dla Zdrowia”, która odbywała się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Konferencja nosiła tytuł „Własność, Zarządzanie, Odpowiedzialność” i została zorganizowana, podobnie jak poprzednie, przez Ministerstwo Zdrowia.

Uczestników przywitał Prof. Paweł Górski - były Rektor UM w Łodzi, a następnie wystąpił Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski. Podkreślił znaczenie konferencji i debaty dla wypracowania w drodze szerokiej dyskusji i konsensusu kierunku przekształceń w ochronie zdrowia. Sprzyja temu planowany w długoletniej perspektywie wzrost nakładów na zdrowie. Zwrócił uwagę na najważniejsze problemy, wśród których wymienił słabą organizację, niewystarczającą koordynację, dublowanie się świadczeń i nakładów, niezdrową konkurencję nie tylko między świadczeniodawcami, ale także samorządami (powiatowy, wojewódzki) i administracją centralną oraz uczelniami posiadającymi szpitale uniwersyteckie. Rozproszona własność podmiotów leczniczych między różnymi organami państwowymi to kolejny problem.  Minister zwracał uwagę na konieczność uwzględniania punktu widzenia pacjentów i zaspakajania ich oczekiwań. Poprawa dostępności była istotnym omawianym zagadnieniem. 

W trakcie Konferencji wykład przedstawiła Maria Rauch-Kallat – była Minister Zdrowia Austrii. Odbyły się też trzy sesje poświęcone: (1) podstawowemu zabezpieczeniu zdrowotnemu, (2) opiece wysokospecjalistycznej, (3) zarządzaniu systemem.

Wydaje się, że prowadzenie debaty na temat kierunków zmian w ochronie zdrowia jest nadal uzasadnione. Możliwość zapoznania się z punktem widzenia licznych interesariuszy ma sens, chociaż moim zdaniem, dla uczestników, a zwłaszcza panelistów występujących na scenie konferencyjnej najważniejszy jest ich punkt widzenia.

 

Dr hab. med. Tomasz Tomasik

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.