d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / KLRwP będąc członkiem ...

KLRwP będąc członkiem Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich poparło 7 postulatów samorządu lekarskiego przekazanych Minister Zdrowia

2023-08-31
opublikowany w kategorii Bieżące

Poparcie postulatów samorządu lekarskiego przekazanych Minister Zdrowia w dniu 09.08.2023

Niżej podpisane Towarzystwa Lekarskie uczestniczące w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich wyrażają poparcie dla 7 postulatów samorządu lekarskiego wyrażonych w piśmie Prezesa NRL do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki.

Postulaty te dotyczą bardzo ważnych dla polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i dla lekarzy problemów i powinny zostać jak najszybciej zrealizowane we współpracy i porozumieniu ze środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów.

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich deklaruje gotowość aktywnego udziału w pracach nad szczegółowymi rozwiązaniami.

Romuald Krajewski Koordynator KPTL 

 

 7 postulatów NIL:

  1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatów.
  2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  3. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  4. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  5. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
  6. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  7. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.

 

Lista Towarzystw, które poparły postulaty:

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Polskie Towarzystwo Akupunktury

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Polskie Towarzystwo Epileptologii

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Polskie Towarzystwo Patologów

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne

Towarzystwo Internistów Polskich

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.