d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / II Komunikat w sprawie ...

II Komunikat w sprawie finansowania w POZ

2023-06-20
opublikowany w kategorii Bieżące

KOMUNIKAT (PDF)

Koleżanki i Koledzy,

W uzupełnieniu komunikatu nr 1 dotyczącego zmian w zarządzeniu 163/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, informujemy, że dodatek kwotowy za wielochorobowość, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 zobowiązuje lekarza POZ do udzielenia pacjentowi porady z powodu sprawozdawanej choroby przewlekłej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Dodatek kwotowy jest rozliczany za wszystkie wymienione w załączniku grupy dziedzinowe. Wartość dodatku kwotowego jest uzależniona od liczby grup dziedzinowych a nie od liczby jednostek chorobowych.

Przykład: współistnienie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków u pacjenta może być rozliczone jako dwie grupy dziedzinowe (diabetologia i kardiologia). Natomiast cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i POCHP klasyfikuje pacjenta do 3 grup dziedzinowych (diabetologia, kardiologia, pulmonologia). 

Należy jednak pamiętać, że udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu AOS z powodu danej choroby z grupy dziedzinowej powoduje wstrzymanie dodatku chorobowego w tej grupie na kolejny rok, liczony od daty udzielenia świadczenia w AOS. Dodatki kwotowe wynikające z pozostałych grup dziedzinowych są rozliczane według tabeli.

Przykład: konsultacja w AOS z powodu nadciśnienia tętniczego u pacjenta z cukrzycą nadciśnieniem tętniczymi i POCHP powoduje wypłatę dodatku za dwie grupy dziedzinowe a nie trzy.

                                                   

Liczba grup dziedzinowych  Wysokość dodatku kwotowego wypłacana za objęcie opieką świadczeniobiorcy
1 17,00 zł
2 28,33 zł
3 36,83 zł
4 42,50 zł

 

Z poważaniem,

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

DOKUMENT W PDF

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.