d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Literatura na PES z medycyny ...

Literatura na PES z medycyny rodzinnej - jesień 2023

2023-06-18
opublikowany w kategorii Bieżące

Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej na rok 2023 przygotowany przez Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszkę Mastalerz-Migas, prof. UMW

Podręczniki obowiązkowe*:

 1. Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015 – obowiązkowe tylko:
  1. część pierwsza: Dziedzina medycyny rodzinnej
  2. rozdziały: dermatologia, laryngologia, neurologia
 2. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2022/2023. Wyd. Medycyna Praktyczna (zakres wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji z medycyny rodzinnej)
 3. Pediatria w praktyce lekarza POZ, red. Dobrzańska A, Obrycki Ł, Socha P; wyd. Standardy Medyczne, 2022
 4. ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.
 5. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfa-medica press, 2022
 6. EKG dla lekarzy rodzinnych. Atlas. Red. Ireneusz Szymczyk, Błażej Kusz, wyd. Fundacja Pro Medico Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, Katowice 2022

Wytyczne i rekomendacje – obowiązkowe (obowiązują najnowsze wersje wytycznych, w zakresie wiedzy przewidzianym programem specjalizacji i kompetencji lekarza rodzinnego)**

 1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (część dotycząca postępowania w POZ)
 2. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022 Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości - LINK
 3. Wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej - LINK
 4. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016 - LINK
 5. Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS - LINK
 6. ReKOMendacje POStępowania w GRYPie u dzieci dla lekArzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS GRYPA -  LINK
 7. Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dostęp online: LINK oraz: Borelioza z Lyme u dzieci
 8. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTFND) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (aktualne) - LINK
 9. Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, w zakresie: rozdział: 8: Profilaktyka bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, rozdział 9: Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia/zakażeń meningokokowych. - LINK
 10. Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online - LINK
 11. Leczenie zapalenia piersi podczas laktacji - LINK
 12. Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ (2018) - LINK

Podręczniki zalecane:

 1. Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej. Red. A. Mastalerz-Migas, A. K. Jankowska, J. Barański, Wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2021

Edukacyjne strony internetowe (zalecane):

 1. Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.ptmr.info.pl

Stanowiska i wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dostępne na stronie: www.ptmr.info.pl

UWAGA:

*W sytuacji, gdy informacje z podręczników i wytycznych/rekomendacji dotyczą tych samych tematów,  ale z uwagi na czas wydania zalecenia są różne – obowiązuje wiedza najnowsza i aktualne wytyczne.

**W przypadku dokumentów o szerokim zakresie merytorycznym, do egzaminu obowiązuje zakres  wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji

Akty prawne - obowiązkowe:

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2020 poz. 172 (tj)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 736 (t.j), DZ.U.2019 poz. 2120 i Dz.U.2020 poz. 1255 z późn. zmianami
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 2335
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. 2018 poz. 753 (z późn.zm: Dz.U.2019 poz. 2118 i Dz.U. 2020 poz. 1964)
 5. Program Szczepień Ochronnych na rok 2023.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1395 oraz 2021, poz. 95 i 231)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej wraz z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami: p. punkt 8. - LINK
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022 poz. 1965)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych (Dz.U. 2023 poz. 271). - LINK

OBWIESZCZENIE W PDF

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.