d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / List otwarty do Ministra ...

List otwarty do Ministra Zdrowia

2023-06-15
opublikowany w kategorii Bieżące

                                                                                       LIST OTWARTY (PDF)

                                                                                                                                                          Warszawa 14.06.2023

 

                                                                         Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dyskusji toczących się w czasie zakończonego kilka dni temu 21. Kongresu Medycyny Rodzinnej, gdzie w czasie sesji warsztatowych, plenarnych i dyskusji kuluarowych poruszane były najbardziej aktualne wyzwania codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej, zwracamy się z poniższym pytaniem licząc na jasną i szybką odpowiedź.

Najbardziej aktualne wyzwania postawione przed specjalistami medycyny rodzinnej związane są z realizacją opieki koordynowanej w POZ, a w szczególności z aspektami jej zorganizowania. Jednym z istotnych aspektów znacząco wpływających na odpowiedzialność za podejmowane decyzje jest prawidłowe tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej. Odpowiedzialność w tym zakresie obciąża nie tylko podmiot leczniczy ale także każdego z lekarzy ją tworzących indywidualnie. W ramach opieki koordynowanej, lekarz ustala roczny indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) dla każdego pacjenta i zawiera w nim planowane konsultacje, edukację, spotkania z dietetykiem, leczenie, niezbędną diagnostykę. Obecnie od kilku miesięcy, zgodnie z rekomendacjami przekazywanymi w trakcie szkoleń a także upowszechnianymi przez instytucje Panu podległe (CEZ), indywidualne plany opieki medycznej są przesyłane do systemu informacji medycznej (SIM - platforma P1) za pośrednictwem odpowiednich udogodnień, stworzonych przez dostarczycieli oprogramowań gabinetowych, w których prowadzona jest historia zdrowia i choroby w formie elektronicznej. W czasie publicznych dyskusji i wystąpień pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i zakresu udostępniania danych osobowych medycznych poszczególnych pacjentów zawartych w indywidualnym planie opieki medycznej do SIM w związku z brakiem wyraźnej podstawy prawnej do takich czynności.Opublikowana 14 czerwca br. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia informacja o obowiązku prowadzenia indywidualnego planu opieki medycznej pogłębia nasze wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

Zatem czy w ww okolicznościach wysyłanie danych osobowych poza podmiot leczniczy w rozumieniu lekarzy wykonujących czynność udostępnienia jest zgodne z obowiązującymi zasadami i nie naraża lekarzy na zarzut nie dochowania należytej staranności w ocenie ryzyka naruszenia praw osób trzecich (tzw. oceny skutków dla ochrony danych wymaganej przez RODO)?

W związku z powyższym, reprezentując specjalistów medycyny rodzinnej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uprzejmie proszę o wskazanie podstawy prawnej do udostępniania do systemu informacji medycznej danych medycznych zawartych w IPOM.

Ze względu na istotę problemu prosimy o jak najszybszą odpowiedź.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes ZG KLRwP

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk

 

LIST OTWARTY w PDF

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.