d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / I Komunikat w sprawie ...

I Komunikat w sprawie finansowania w POZ

2023-06-15
opublikowany w kategorii Bieżące

KOMUNIKAT (PDF)

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 163/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2022, przypominamy, że paragraf 1 ww. zarządzenia wprowadza zmiany finansowania leczenia chorób przewlekłych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Od 1 lipca 2023 r dotychczasowy wskaźnik korygujący 3,2 zostaje zastąpiony dodatkiem kwotowym w grupach dziedzinowych. 

Grupy dziedzinowe to:
1. Grupa dziedzinowa – Diabetologia
E10-E14 Cukrzyca

E10 Cukrzyca insulinozależna
E11 Cukrzyca insulinoniezależna
E13 Inne określonepostacie cukrzycy
E14 Cukrzyca nie określona

2. Grupa dziedzinowa – Kardiologia
(I10 – I15) Choroba nadciśnieniowa

I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową)niewydolnością serca 
I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca 
I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek 
I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek 
I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową)niewydolnością serca 
I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek 
I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową)niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek 
I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
I15 Nadciśnienie wtórne 

(I20 – I25) Choroba niedokrwienna serca 
I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej 
I20.9 Dusznica bolesna, nie określona
I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca 

(I48 – I50) Inne choroby serca 
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków 
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa 
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa 
I50.9 Niewydolność serca, nie określona

3. Grupa dziedzinowa – Endokrynologia
(E00 – E89.0) Choroby tarczycy

E01 Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 Inne postacie niedoczynności tarczycy
E04 Wole nietoksyczne, inne
E06 Zapalenie tarczycy
E89.0 Pozabiegowa niedoczynność tarczycy

4. Grupa dziedzinowa – Pulmonologia
(J41–J45) Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych 

J41 Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne
J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43 Rozedma płucna
J44 Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
J45 Dychawica oskrzelowa

Po każdym okresie sprawozdawczym (co miesiąc), zostanie wypłacony dodatek kwotowy według zasad i w wysokości wskazanej w tabeli poniżej:

Liczba grup dziedzinowych  Wysokość dodatku kwotowego wypłacana za objęcie opieką świadczeniobiorcy
1 17,00 zł
2 28,33 zł
3 36,83 zł
4 42,50 zł

Warunkiem otrzymania finasowania jest prawidłowe kodowanie rozpoznań ICD 10, zawartych w zarządzeniu.

W związku z wejściem powyższych zmian od 01.07.2023r pozostałe, uzupełniające informacje przekażemy w następnym komunikacie.

DOKUMENT W PDF

 

Z poważaniem,

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.