d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Podsumowanie warsztatu - Rola ...

Podsumowanie warsztatu - Rola kierownika specjalizacji w kształceniu specjalizacyjnym

2016-06-25
opublikowany w kategorii Bieżące

W  warsztacie uczestniczyło niewielu kierowników specjalizacji, ale ich udział był bardzo owocny.

Po przedstawieniu informacji dotyczących tego w jaki sposób kierownik specjalizacji powinien „prowadzić” przez okres studiów specjalizacyjnych swoich młodszych kolegów w części warsztatowej, w ramach pracy w grupach rozważaliśmy sposoby radzenia sobie z  „trudnymi przypadkami rezydentów”,  określaliśmy oczekiwania rezydentów wobec medycyny rodzinnej, okresu szkolenia się oraz wobec kierownika specjalizacji.

Jako autorki warsztatu przedstawiłyśmy także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rezydentów, którzy wskazywali w stosunku do medycyny rodzinnej podejmowania wszechstronnych problemów medycznych, brak zgody na „wykorzystywanie” w pracy. Od kierowników specjalizacji oczekiwano dzielenia się aktualną wiedzą medyczną, aktywnego uczestnictwa kierowników specjalizacji w prowadzonych szkoleniach merytorycznych i poprowadzenia w sposób przyjazny przez okres szkolenia.

Koleżanki i Koledzy uczestniczący w warsztacie zgłosili potrzebę aktualizacji wiedzy niezbędnej kierownikom do realizacji swoich obowiązków z tego wynikających, poza tym niezbędna okazała bieżąca wymiana informacji, ponieważ w chwili obecnej każdy pozostał sam z tym trudnym zakresem zadań.

Postanowiliśmy wspólnie, że utworzona zostanie „chmura internetowa”  do której będzie można mieć dostęp po zalogowaniu się i która będzie przeznaczona dla kierowników specjalizacji. Umieszczane tam będą aktualne informacje, prezentacje, materiały pomocnicze, przykłady dobrej praktyki . Tego zadania podjął się jeden z kolegów kierowników uczestniczący w warsztacie ze świetnym skutkiem !  W chwili obecnej mamy już próbną wersję dla uczestników warsztatu.  Umieszczone  tam zostaną prezentacje przedstawione przez Elżbietę  Tomiak – konsultanta wojewódzkiego woj. lubuskiego i przeze mnie.  

Wszystkich chętnych kierowników specjalizacji proszę o e-mailowe zgłaszanie chęci dostępu do tego rodzaju platformy. Chcemy stworzyć grupę adresową elektronicznej komunikacji w celu jak najszybszego porozumiewania się między sobą. Proszę o e-maile w tej sprawie na adres: konskrajmr@wp.pl  W odpowiedzi należy się spodziewać otrzymania loginu i hasła. 

E- mail w temacie proszę zatytułować – dostęp do platformy kierowników specjalizacji. 

Czekają nas duże zmiany w procesie kształcenia (kolejne) dlatego niezbędne jest byśmy stworzyli mocną i aktywną grupę kierowników specjalizacji w medycynie rodzinnej, którzy będą czuli się komfortowo częścią zespołu kierowników specjalizacji w medycynie rodzinnej.

Pozdrawiam wszystkich uczestników warsztatu, dziękując za bardzo kreatywne zaangażowanie i czekam by pozostała kilkutysięczna grupa  nauczycieli dołączyła do nas.

 

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej

Elżbieta Tomiak - Konsultant Wojewódzki woj. lubuskiego

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.