d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / WSPARCIE DLA POSTULATÓW ...

WSPARCIE DLA POSTULATÓW POROZUMIENIA REZYDENTÓW

2016-06-15
opublikowany w kategorii Bieżące

 

                                                                                                                    Warszawa, 15.06.2016 r. 

 

                                               STOWARZYSZENIE  KOLEGIUM  LEKARZY  RODZINNYCH  W  POLSCE  
                                                                                                     

 

Po zapoznaniu się z postulatami Porozumienia Rezydentów zrzeszającego lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji i będącego częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (uchwałą nr 3/ZG15/VI/2016 z 5 czerwca 2016 r.) wraz z będącą częścią Kolegium Grupą Młodych Lekarzy Rodzinnych wyraża wsparcia dla działań Porozumienia Rezydentów mających na celu poprawę jakości szkolenia specjalizacyjnego i płac lekarzy. 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Grupa Młodych lekarzy Rodzinnych za szczególnie uzasadnione następujące postulaty:  


1.  Zapewnienie wysokiej jakości szkolenia specjalizacyjnego poprzez: 


- monitorowanie i kontrolę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji m.in. w zakresie umożliwienia osobie szkolącej się realizacji zaplanowanych procedur i zabiegów medycznych jak również uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych na ten okres formach kształcenia 
- wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji - umożliwienie zmiany specjalizacji w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego - poprawa dystrybucji i dostępności miejsc specjalizacyjnych    


2. Przestrzeganie prawa w trakcie szkolenia specjalizacyjnego poprzez stworzenie  mechanizmów umożliwiających egzekwowanie praw rezydentów  (czas i miejsce pracy oraz jej zakres zgodny z programem specjalizacji).  


3.  Wzrost wynagrodzenia lekarzy do wysokości dwóch średnich krajowych dla lekarza bez specjalizacji oraz trzech średnich krajowych dla lekarza ze specjalizacją (zgodnie z postulatem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 2006 roku).   


4.  Aktualizacja regulacji prawnych w zakresie pełnienia przez lekarzy w trakcie specjalizacji dyżurów medycznych dotyczących  m.in. czasu trwania i zakresu pełnionych dyżurów oraz wprowadzanie przez podmioty medyczne dodatkowych form zatrudnienia (umowa zlecenie na pełnienie dyżurów). 


Zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego jest konieczne dla przygotowania kompetentnych specjalistów oraz zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej w Polsce. 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.