d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / „Epidemia nadwagi i ...

„Epidemia nadwagi i otyłości – co praktycznie lekarz rodzinny może i powinien zrobić – 10 lat doświadczeń” - komentarz współautora

2016-06-13
opublikowany w kategorii Bieżące

Jako pierwszy autor prezentacji ustnej wyróżnionej tytułem Medycznych Filipik 2016 na Kongresie Medycyny Rodzinnej w Kielcach, pragnę w imieniu całego zespołu serdecznie podziękować za to bardzo cenne wyróżnienie.

Epidemia nadwagi i otyłości jest rzeczywiście problemem, a my możemy lekarzom rodzinnym (POZ) zaoferować swoje 10 letnie doświadczenie w praktycznym rozwiązaniu tego problemu. W tytule prezentacji napisaliśmy "co praktycznie lekarz rodzinny może i powinien zrobić". Dzięki temu wyróżnieniu mamy nadzieję dotrzeć do szerszego grona lekarzy POZ zainteresowanych bezpieczeństwem pacjenta i bezpieczeństwem swojej PRAKTYKI. Za kluczowe zadanie uważamy utworzenie dla POZ checklisty i ścisłe pilnowanie by każda pozycja (w tym: wzrost, mc, talia, BMI, RR i inne ważne dane) była odnotowywana w dokumentacji. Zaczęliśmy od propozycji okładki dla dokumentacji indywidualnej pacjenta (KMR Szczecin -2007) i tego trzymamy się nadal, stale udawadniając, że daje to korzyści. Wielu lekarzom (praktykom) udostępniliśmy swoje opracowanie i chętnie udostępnimy następnym. Wielu lekarzy stosuje dokumentację medyczną w formie elektronicznej i ma możliwość wpisania w danych biometrycznych; to prawda...

Podczas dyskusji po naszej prezentacji w Kielcach nawet twórcy i pasjonaci dokumentacji elektronicznej stwierdzili, że należy zastosować taki program, który nie pozwoli pójść dalej zanim nie wpiszesz ELEMENTARNYCH DANYCH BIOMETRYCZNYCH (powinieneś to zrobić w chwili zapisania się do lekarza - bo tak mówią aktualne wytyczne! ).

Liczymy także na to, że propagowana szeroko akcja "PROGRAM AKREDYTACJI POZ" wśród ponad setki pozycji da odpowiednią rangę (wagę) problemom, które podnieśliśmy w naszej pracy. Jesteśmy przekonani, że checklista dla POZ powinna być krótka, ma ujmować tylko ważne problemy i powinna być bezwzględnie przez wszystkich przestrzegana - inaczej straci swój sens.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

W imieniu zespołu.

Jan Franczyk

Wyróżniona prezentacja

 

1 komentarz

Jarosław Woźniak 2016-06-15

zaproponowana przez zespół lekarzy SG ZOZ w Chełmku propozycja okładki dla dokumentacji medycznej w POZ /prezentacja plakatowa z Kongresu Medycyny Rodzinnej w Szczecinie w 2007 r./ jest godna polecenia i rozpowszechnienia. Projekt ten zawiera wszystkie niezbędne elementy dokumentacji opisane w Rozp. Min. Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. /zwłaszcza par. 40 i par. 41/. Nie należy się dalej licytować jaki jest lepszy rodzaj dokumentacji: papierowa czy elektroniczna, bo każdy rodzaj dokumentacji ma swoje zalety i swoje wady. Problemem jest tylko czy dokumentacja jest DOBRA, czy ZŁA i o to powinniśmy walczyć. Cytowane powyżej rozp. MZ wyraźnie mówi par. 1: "Dokumentacja medyczna, zwana dalej dokumentacją, jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej." Podobny problem dotyczy dokumentowania każdej porady lekarskiej /par 41.4./. Dla potrzeb dokumentowania świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, realizowanej w MCM Libiąż stosujemy druk samokopiujący zawierający poza danymi osobowymi i adresowymi pacjenta następujące dane: - wywiad chorobowy, - badanie fizykalne, - rozpoznanie kliniczne i nr wg ICD 10, - wykonane procedury medyczne i pielęgnacyjne oraz zalecenia Jest to w pełni zgodne z opisanym przez autorów prezentacji w Kielcach algorytmem porady w POZ literami: SOAP. Ciekawa jest propozycja poszerzenia schematu zapisu porady o znak "plus" /czynności fizjologiczne i istotne dane poszukujące zagrożeń dla zdrowia pacjenta, niezależnie od tego , czy pacjent je zgłasza, czy nie!/. Wiem tylko, ze łatwo nie będzie..., by te proste, ważne schematy wprowadzić w życie i upowszechnić. Widzimy to, jakim problemem jest to dla niektórych lekarzy wypełnienie tylko tych 4 pozycji, przy udzielaniu porad w "NPL" /bo dużo pacjentów, bo pośpiech, bo... brak dobrych nawyków!/. Problem "Checklisty" został pięknie opisany przez Atula Gawandę w książce: Potęga checklisty - jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu / Wyd. Znak Kraków 2012/. Zgodnie z tą koncepcją 14 stycznia 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała okołooperacyjną kartę kontrolną bezpiecznej chirurgii. Uważam, że najwyższy czas, by taką checklistę wprowadzić w POZ. Lista powinna być prosta, powinna zawierać istotne elementy i powinna być jednolita w skali kraju, gdyż pacjenci zmieniają swoich lekarzy rodzinnych, zmieniają swoje miejsca zamieszkania, a problemy medyczne i ich udokumentowanie powinno być czytelne dla każdego następnego medyka, opiekującego się chorym. W systemie komputerowym wystarczy wprowadzić pozycje obowiązkowe, by wymusić wpisanie elementarnych danych u każdego pacjenta! Na koniec kilka uwag z książki Atula Gawande: " Znamienne są dla mnie nie tylko dowody, że poza medycyną listy kontrolne sprawdzają się również w świecie finansów i biznesu, lecz także niewielka liczba naśladowców, chcących zastosować je w praktyce... Inwestorzy ze wszystkich sił dążą do uzyskania przewagi nad konkurencją i zastosują każdy nowy pomysł, a raczej - każdy pomysł oprócz jednego: "listy kontrolnej" /checklisty/. Jarosław Woźniak

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.