d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Cukrzyca projekt 2024

 

 

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CUKRZYCĄ t2 W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

ZAPROSZENIE

O PROJEKCIE

Cukrzyca typu 2 to najczęściej występujący typ cukrzycy. Jest ona uznana za chorobę metaboliczną i cywilizacyjną. Charakteryzuje się hiperglikemią, która przy niewłaściwej opiece wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem funkcji i niewydolnością różnych narządów. Jeśli pacjent jest niewłaściwie leczony może dochodzić do poważnych powikłań, zagrażających nawet życiu. W ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawiły się w Polsce nowe, skuteczne metody farmakoterapii tej choroby.


Z uwagi na znaczną częstość występowania w populacji, konieczność wczesnego rozpoznawania, możliwość skutecznego leczenia, cukrzyca t2 stanowi istotne zagadnienie w praktyce lekarza rodzinnego.

DLA KOGO

Spotkania adresowane są do lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ, lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.

CEL PROJEKTU

Celem niniejszego programu edukacyjnego jest ułatwienie lekarzom, szczególnie kierownikom specjalizacji w medycynie rodzinnej oraz innym zaangażowanym w szkolenia rezydentów:

 

  1. Nabycie nowej wiedzy oraz jej uaktualnienie w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia pacjentów z cukrzycą t2
  2. Kształtowanie otwartej postawy na wdrażanie efektywnych leków w terapii cukrzycy t2 oraz jej powikłań
  3. Rozwijanie umiejętności współpracy ze specjalistami diabetologii w ramach opieki koordynowanej.

Aby otrzymać dostęp do nagranych materiałów należy "kliknąć" w przycisk rejestracja a następnie podać adres e-mail oraz Numer Prawa Wykonywania Zawodu a następnie się zalogować.