klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Kordian

 

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze,

Oddziały Kliniczne II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Kliniki Chorób Metabolicznych SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie realizują w latach 2019 - 2022 projekt pod nazwą „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowonaczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, kierowany do: 

1. Pacjentów - kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia, z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem cholesterolu LDL, będących w wieku aktywności zawodowej, nie leczących się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również nie korzystających z obecnie realizowanego Programu Chorób Układu Krążenia, którzy zostaną wytypowani z listy aktywnej pacjentów POZ;

2. Personelu POZ - lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personelu udzielającego wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Pliki do pobrania

#1. Zaproszenie _Profilaktyka miażdżycy tętnic i cho_rób serca.pdf