klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Młodzi Rodzinni / Walne zgromadzenie KLRwP z ...

Chciałem Wam przedstawić ważne zmiany, które dotyczyły MLR oraz ich kontekst w stosunku do stanu sprzed zmian, które się dokonały.

Do tej pory nasza Grupa w strukturach KLRwP funkcjonowała dzięki uchwale zarządu głównego KLRwP z 2011 roku. Na podstawie tej uchwały powołano naszą grupę a jej przewodniczącą została Anna Gurda-Duda, która następnie została wybrana do Zarządu Głównego KLRwP

Po kilku latach funkcjonowania Grupy, wraz z jej rozwojem nabraliśmy przekonania, że potrzebujemy zmian, które podkreślą naszą rolę, dadzą nam realne narzędzia do działania, pozwolą nam artykułować nasze problemy a ostatecznie pozwolą nam razem budować medycynę rodziną w Polsce z uwzględnieniem perspektywy MLR.

Rozpoczęliśmy wielomiesięczne działania, których efektem końcowym było przygotowanie a następnie przegłosowanie przez delegatów na walnym zgromadzeniu zmian w statucie KLRwP w sposób istotny wpływających na funkcjonowanie MLR.
Poniżej najważniejsze zapisy:

1. W skład zarządu głównego wchodzi prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska.

2. Prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym (dzięki takiemu zapisowi unikamy zmian ordynacji wyborczej i czynnego prawa wyborczego, co mogłoby rodzić wątpliwości podczas rejestracji zmian w sądzie)

3. Na stanowisko prezesa Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska może kandydować wyłącznie członek zwyczajny w okresie od dnia rozpoczęcia specjalizacji z medycyny rodzinnej do końca roku kalendarzowego w którym upłynęło pięć lat od uzyskania tej specjalizacji.

4. Przy Zarządzie Głównym działa stała komisja Kolegium – Zespół Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska.

5. Przewodniczącym Zespołu Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska jest prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych, który proponuje skład osobowy komisji w liczbie od 3 do 7 członków.

6. Głównymi celami działania Zespołu Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska jest:

  •  Promocja i poprawa wizerunku specjalizacji medycyny rodzinnej przede wszystkim wśród młodych lekarzy oraz  studentów medycyny.
  •  Konsolidacja środowiska lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej i pogłębienie ich integracji z pozostałymi członkami Kolegium.
  • Poprawa jakości szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej.
  • Organizacja grup rówieśniczo-koleżeńskich w strukturach lokalnych Kolegium.
  • Współpraca z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi posiadającymi podobne cele statutowe.
  • Organizacja szkoleń oraz wspieranie rozwoju zawodowego lekarzy rodzinnych.
  • Reprezentowanie interesów młodych lekarzy rodzinnych.

7. W skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wchodzi przedstawiciel Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska

8. W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzi Przedstawiciel Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska.

9. Przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego działa komisja – Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska w Zarządach Oddziałów Terenowych działających na terenie województwa. Grupie Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska przewodniczy przedstawiciel Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego, który wspomaga i koordynuje pracę przedstawicieli Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska w Zarządach Oddziałów Terenowych.

Po uchwaleniu zmian zmian rusza dalsza procedura obejmująca m.in. rejestrację sądową zmian i dokona się najpewniej w najbliższych miesiącach.

Chciałem w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten projekt.


W szczególności całemu Zarządowi KLRwP za pomoc i otwartość w realizacji tego pomysłu.
Anna Gurda-Duda - za przecieranie ścieżek i ciągłe wsparcie
Katarzyna Nessler - za konsekwentne forsowanie naszego punktu widzenia
Sebastian Stopka - za pracę koncepcyjną i przygotowanie propozycji zmian w statucie
Hubert Malec - za budowanie silnej pozycji MLR
Tamara Zimny - za dobrą współpracę w przygotowaniu optymalnych rozwiązań

W czasie walnego zgromadzenia na członków zarządu głównego wybrani zostali Katarzyna Nessler oraz Hubert Malec
Ostatecznie, z uwzględnieniem zmian statutowych, będziemy mieli 3 naszych przedstawicieli w Zarządzie Głównym KLRwP!

Mam głębokie przekonanie, że zaczynamy nowy rozdział w naszej działalności!
Dzięki Wam wszystkim udało nam się zbudować coś wyjątkowego i razem możemy zmieniać oblicze medycyny rodzinnej w Polsce.

Zachęcam Was gorąco do zaangażowania w dalsze działania Grupy. 
Jako zarząd MLR jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły i sugestie!

Dominik Lewandowski