klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Fundacja dzieci z neo

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ - programy edukacyjne


Nowotwory u dzieci i młodzieży stanowią ok. 1% nowotworów całej populacji. Alarmujące jest jednak to, że są drugą – po wypadkach i urazach – przyczyną zgonów małych pacjentów.

Podstawowy problem w leczeniu nowotworów u dzieci to zbyt późna diagnoza. Choroba nowotworowa u dzieci rozpoznawana jest nadal zbyt często w zaawansowanym stadium klinicznym.

Rozpoznanie nowotworu u dziecka w początkowym stadium rozwoju może być bardzo trudne, gdyż objawy są często niespecyficzne i mogą przypominać różne powszechnie występujące choroby wieku dziecięcego. Dlatego też bardzo ważne pogłębianie w tym zakresie wiedzy lekarzy, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów i stomatologów.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową finansuje, umieszczone na Medycznej Platformie Edukacyjnej (www.medycyna.org.pl), dwa kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy:

1. „Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy”
2. „Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową”

Autorem kursów jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny i umożliwia - po rozwiązaniu testu - uzyskanie punktów edukacyjnych.

Link do szkoleń:
http://www.medycyna.org.pl/moodle/course/category.php?id=29

ZAPRASZAMY !!