klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Młodzi Rodzinni / Konkurs dla MLR na udział w ...

Konkurs dla Młodych Lekarzy Rodzinnych na udział w Konferencji WONCA Europe 2017 w Pradze
szukaj:

 

OGŁOSZENIE


Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ogłasza konkurs dla Młodych Lekarzy Rodzinnych na udział w Prekonferencji oraz Konferencji WONCA Europe, które odbędą się w Pradze w dniach 26.06 – 01.07. 2017.  


Finansowanie w kwocie do 750 Euro obejmuje:

  • Opłaty za Prekonferencję Vasco da Gama Movement oraz Konferencję WONCA Europe (na preferencyjnych warunkach w sumie 220 Euro)
  • Dofinansowanie do kosztów dojazdu
  • Dofinansowanie do kosztów pobytu (akomodacja oraz wyżywienie) 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić załączony WNIOSEK i odesłać na adres maciej.deczynski@gmail.com do dnia 10 marca 2017. 


Komisja powołana przez Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce do dnia 20 marca 2017 ogłosi wyniki konkursu na stronie Kolegium.   


Oczekiwania 


Beneficjent grantu: 

  • Podczas całego pobytu w Pradze zobowiązuje się aktywnie promować Prekonferencję oraz Konferencję WONCA Europe w 2018 w Krakowie, także podczas 2 godzinnego dyżuru na stanowisku.  
  • Podczas wyjazdu do Pragi, w uzgodnionym z KLRwP czasie,  będzie nosił koszulkę z logo WONCA 2018 (zostanie dostarczona przez organizatorów) i uczestniczył w dystrybucji materiałów promocyjnych.  
  • W razie rezygnacji z wyjazdu nie będzie miał możliwości zwrotu poniesionych kosztów wyjazdu.  
  • Po powrocie z delegacji do 7 dni rozliczy się z wydatków w sposób właściwy, zgodnie z warunkami wyjazdu służbowego – do określonej w umowie sumy maksymalnej.  
  • Zaangażuje się w organizacje: Wymiany, Prekonferencji oraz Konferencji WONCA Europe w Krakowie w 2018 r. 
  • Nie może być  beneficjentem innego grantu/dofinansowania na WONCA 2017.
  • Podpisze zobowiązanie, w którym zobowiąże się do wyżej wymienionych czynności.