klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Spotkanie Parlamentarnego ...

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu d/s Cukrzycy oraz Parlamentarnego Zespołu d/s Zdrowia Publicznego

2020-02-13
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

W dniu 12 lutego 2020 r. w gmachu Sejmu uczestniczyłem w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego. 

Temat dotyczył: (1) profilaktyki cukrzycy w społeczeństwie i edukacji zdrowotnej oraz (2) Informacji Ministerstwa Zdrowia nt. ewentualnych szkodliwości przyjmowania metforminy przez polskich pacjentów.

Spotkanie otworzyła oraz wstępnie omówiła najważniejsze zagadnienia posiedzenia Pani posłanka Ewa Kołodziej - Przewodnicząca Parlamentarnego  Zespołu ds. Cukrzycy. Następnie wystąpił Pan poseł  Rajmund Miller - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego.

Działania profilaktyczne w systemie ochrony zdrowia, polegające na ograniczeniu w konsumpcji cukrów prostych, na przykładzie tzw. podatku cukrowego omówiła prof. Agnieszka Szypowska, konsultant wojewódzki ds. diabetologii w Województwie Mazowieckim. Następnie rozpoczęto dyskusje na temat adresatów działań edukacyjnych. Wypowiadali się m.in.  Pan B. Tarnowski (I Społeczne LO w Warszawie) na temat edukacji w szkołach oraz pracy z dziećmi i młodzieżą i Pani Anna Śliwińska (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków) o roli NGO w nauczaniu obywateli.

Przedstawiłem wystąpienie na temat roli lekarza rodzinnego/POZ w opiece nad pacjentem z cukrzycą i edukowaniu społeczeństwa. Zakończyłem je trzema następującymi wnioskami:  (1) POZ jest odpowiednim miejscem do edukacji pacjentów z Diabetes Mellitus, (2) Konieczne jest uwzględnianie faktu, że szeroka, ustrukturalizowana  i efektywna edukacja zdrowotna wymaga zwiększonego nakładu pracy i odpowiednich środków finansowych, (3) Działania w praktykach POZ i AOS powinny być skoordynowane oraz równoległe do działań w obszarze zdrowia publicznego (tworzenie sprzyjających zmian prawnych, prowadzenie kampanii medialnych).

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wypowiadali się na temat działań podejmowanych przez resort w obszarze edukacji zdrowotnej. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej omówili ich rolę w obszarze podnoszenia świadomości i wiedzy w obszarze zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

Temat drugi z uwagi na brak czasu nie został omówiony. Przewodnicząca Zespołu ds. Cukrzycy zapowiedziała dalsze prace ukierunkowane na zapobieganie i leczenie zaburzeń glikemii.

 

Dr hab. med. prof. UJ Tomasz Tomasik

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.