klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Spotkanie w MZ w/s orzekania o ...

Spotkanie w MZ w/s orzekania o zdolności do uprawiania sportu oraz w/s projektu zmian rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych

2019-03-13
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

W dniu 6 marca 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, które poświęcone było głównie dwóm zagadnieniom. Pierwsze z nich dotyczyło niedawno wprowadzonych rozporządzeń (27 lutego br.) w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników. Drugie dotyczyło projektu zmian rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Spotkanie prowadził Wiceminister Z. Król. Wzięli w im udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, głównie pracownicy Departamentu Analiz i Strategii, przedstawiciel konsultanta krajowego w dz. medycyny rodzinnej, którym był dr A. Jakubiak, szefowie Federacji Porozumienie Zielonogórskie - dr J. Krajewski i dr M. Twardowski, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – dr B. Janicka oraz moja skromna osoba.

Większość czasu poświęcono na omówienie, a właściwie na krytykę nowelizacji rozporządzeń o orzekaniu w zakresie sportu. Zwrócono uwagę na dużą odpowiedzialność prawną lekarzy rodzinnych związaną z wystawianiem orzeczeń. Podkreślono, że szkolenie przeddyplomowe oraz szkolenie specjalizacyjne lekarzy rodzinnych nie zawiera treści dotyczących orzekania w sprawach sportu, a zgłaszanie się do praktyk młodzieży i dzieci sprawi, że pogorszy się dostępność dla pacjentów wymagających faktycznej pomocy. Przedstawiciele środowiska POZ stwierdzili, że w aktualnej sytuacji najbardziej właściwe będzie kierowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich poradni medycyny sportowej.  

Przekazałem także stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dotyczące wyżej wymienionych rozporządzeń, które przyjęto dwa dni wcześniej. Znajduje się ona na naszej stronie internetowej KLRwP ( https://www.klrwp.pl/aktualnosci/wpis/691/2019-03-06/stanowisko-prezydium-klrwp-w-s-orzekania-o-zdolnosci-do-uprawiania-sportu/pl ).

Optymistycznym akcentem spotkania było stwierdzenie Wiceministra Z. Króla, że planowana jest zmiana w ustawie o sporcie, która spowoduje, że osoby uprawiające sport amatorsko nie będą zobowiązane do uzyskiwania orzeczeń lekarskich.

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych zwrócono uwagę na brak zrozumiałych celów wprowadzania zmian, nieprecyzyjne określenie porady pielęgniarskiej oraz  konieczność poprawienia zapisów, dotyczących zestawów przeciwwstrząsowych (powinny być inne w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym). 

Następne spotkanie w sprawach POZ zaplanowane jest na kolejny miesiąc.

 

Dr hab. med. Tomasz Tomasik

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.