klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Spotkanie w/s Standardu ...

Spotkanie w/s Standardu Diabetologicznego

2018-06-06
opublikowany w kategorii Bieżące

W dniu 30 maja 2018 r. uczestniczyliśmy w naradzie dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie standardów w zakresie diabetologii.

Lekarzy rodzinnych reprezentowali  dr hab. med. Tomasz Tomasik, dr med. Wiesława Fabian oraz konsultant krajowy w zakresie medycyny rodzinnej dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.

Naradą kierował Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek – Przewodniczący Zespołu ds. opracowania standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) reprezentowali Profesorowie Maciej Małecki oraz Leszek Czupryniak. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa oraz przedstawicielki stowarzyszeń pielęgniarek i położnych.

Dyskutowano na temat projektu rozporządzenia w sprawie standardów diabetologicznych. Opracowanie to omawia kwalifikacje personelu, wyposażenie placówek leczniczych, zadania odnoszące się do opieki nad cukrzykami na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz lecznictwa szpitalnego. 

Przedstawiciele lekarzy rodzinnych podkreślali, iż opieka nad chorym z cukrzycą stanowi jedno z najważniejszych zadań i częstą przyczynę zgłaszania się pacjentów do przychodni. W niewielkiej praktyce lekarza rodzinnego roczna liczba konsultacji  diabetyków przekracza 1000. Dane statystyczne wskazują, że POZ odgrywa ważną rolę w opiece nad tą grupą pacjentów, a główne zadania to profilaktyka, wczesna diagnostyka i terapia.

Poddano krytyce istniejące zapisy w projekcie rozporządzenia, które nadmiernie szczegółowo określały zadania POZ oraz sztywno precyzowały zakres badań laboratoryjnych niezbędnych przy kierowaniu pacjentów do poradni diabetologicznych. Nie zgodzono się z zapisem corocznego kierowania do ASO każdego pacjenta z cukrzycą. Zaproponowano wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na zapisach rekomendujących określone działania, a nie biurokratycznie je nakazujących. Przedstawiciele PTD generalnie przychylali się i wyrażali zrozumienie dla postulatów zgłaszanych w imieniu KLRwP. 

Dużo kontrowersji budziły także zapisy dotyczące opieki nad dziećmi z cukrzycą w środowisku nauczania i wychowania. Szeroko dyskutowano rolę pielęgniarki i higienistki szkolnej.

Przedstawiciele lekarzy rodzinnych wyrazili obawy przed centralizacją, nadmierną regulacją, monitorowaniem i kontrolowaniem świadczeń w POZ. Podkreślono niekorzystny wpływ standaryzacji na interakcje i współpracę lekarza z pacjentem. Zwrócono uwagę, że opieka podstawowa powinna być nakierowana na potrzeby pacjenta, a nie potrzebę wypełnienia standardu. Należy mieć nadzieję, że postulaty zgłoszone przez lekarzy rodzinnych będą uwzględniane na dalszych etapach prac.  

 

T Tomasik                                                                                                     W. Fabian

Prezes KLRwP                                                                                 Członek ZG KLRwP    

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.