klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Pierwsze posiedzenie ...

Pierwsze posiedzenie podzespołu d/s Ustawy o POZ

2017-10-07
opublikowany w kategorii Bieżące

03.10.2017  odbyło się pierwsze posiedzenie stałego podzespołu d/s organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, w czasie którego analizowano projekt ustawy o POZ.

 

Dyskusja zdominowana była tematem utrzymania w przyszłości poza pediatrami leczącycmi do 18 rż dzieci i młodzież, również internistów w POZ.

Ze strony środowiska internistów padły ważne słowa o dobru pacjentów, o współpracy pomiędzy lekarzami w POZ, no i oczywiście o tym, że internisci są wycięci z przyszłości POZ, co spowoduje zawalenie się podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zniknie z POZ ok. 12 tys lekarzy internistów.

Ani słowem nie wspomniano o tym, że komptetencje i kwalifikacje internistów kończą się wraz ze zgłaszanymi problemami  innymi niż choroby wewnętrzne. Oczywiście nic takiego stać się nie może, ponieważ wszystkim intenistom pracującym w POZ zagwarantowano prawa nabyte i dodatkowo nabędą je także nowi interniści, którzy zdecydują sie na pracę w POZ do końca 2024 roku. Od 2025 roku w POZ powinni znajdować się specjaliści medycyny rodzinnej, którzy zagwarnatują wszechstronną opiekę zdrowotną, także w obszarach poza chorobami wewnętrznymi. 

 

Środowisko pielęgniarek również przedstawiło wizję POZ bez pielęgniarek rodzinnych, które stracą swoje praktyki i firmy, ponieważ.... mogą nie wejść  w skład zespołu POZ. (????- zupełnie nie jest zrozumiałe dlaczego??)

 

Przedstawiciele PZ i Federacji PPOZ zgłaszali uwagi, dotyczące definicji: nie jest wprost w ustawie zapisana medycyna rodzinna, a w definicji nie jest oparta na pryncypiach medycyny rodzinnej. Protestowano także przeciw utracie ważności deklaracji osób kończących 18 lat, lub tam gdzie nie powstaną zespoły POZ. Położne, które mają pod swoją opieką 6600 pacjentów, na terenach wiejskich włączenie położnej do zespołu POZ będzie fikcją. Ponadto projekt pilotażu proponowany przez NFZ, ze względu na skomplikowany, nieuzasadniony merytorycznie projekt działań, które mieliby podejmować lekarze oraz ze względu na zbyt małą liczbę podmiotów przyjętych do projektu (stanowią one ok 1% populacji pacjentów oraz 45 miejsc udzielania świadczeń) nie jest akceptowany przez środowisko POZ. Ponadto wyrażono stanowczy sprzeciw wobec zakładania POZ przez szpitale. 

Negowano obligatoryjność realizacji koordynowanej opieki w POZ oraz zaprotestowano przeciw nieumieszczaniu zapisów finansowania w Ustawie.

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyna rodzinna - Agnieszka Jankowska-Zduńczyk zabrała głos stwierdzając,że:

-  umieszczenie zapisów dotyczących finansowania, z wyodrębnieniem stawki kapitacyjnej jako podstawy oraz szeregu dodatków motywacyjnych za dodatkowe świadczenia,  znacznie uspokoiłyby środowisko lekarzy rodzinnych,

- projekt pilotażowy powinien być tworzony we współpracy z NFZ a nie wyłacznie przez NFZ, konieczna będzie bardzo wnikliwa obserwacja realizacji projektu oraz dokładna analiza wyników,

-  jakość w POZ  powinna wiązać się z dodatkowymi czynnikami motywacyjnymi w postaci lepszego finansowania,

-  konieczność zmian w POZ polegające na oparciu POZ na medycynynie rodzinnej, ponieważ dotychczasowy POZ z internistami i pediatrami nie zabezpiecza wszechstronnych potrzeb zdrowotnych pacjentów, czego wyrazem jest nadmierne kierowanie pacjentów do poradni specjalistycznych i szpitali. Braki kadrowe pediatrów i inetrnistów w szpitalach wskazuje na konieczność zabezpieczenia realizacji świadczeń tam właśnie a nie w POZ.

 

V-ce Minister Zbigniew Król odpowiadał na zarzuty, wątpliwości i tłumaczył niejasności.

1. Deklaracje nie tracą ważności - ważność zachowują w części dotyczącej świadczeniodawcy.

2. Koordynacja opieki w POZ to nie tylko projekt NFZ, za koordynację odpowiedzialny będzie lekarz rodzinny.

3. Pilotaż będzie ewaluowany raz na kwartał, a obecnie (tuż przed podpisaniem umowy z NFZ o realizację tego projektu) konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie szczegółów.

4. POZ w szpitalu jest wyrazem zasady wolności działalności gospodarczej, ale oczekiwania wobec POZ oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych de facto są bardzo trudne do spełnienia przez takie placówki.

5. Obawy dotyczące pracy w zespole POZ są przedwczesne, ponieważ na dzień dzisiejszy przygotowywane są rozwiązania zarówno dotyczące samej pracy w zespole jak i organizacji zespołu z udziałem położnych.

6. Ustawa o POZ zawiera w swoich zapisach pryncypia medycyny rodzinnej: koordynację, wszechstronność, uwzględnienie uwarunkowań rodzinnych.

 

Przewodniczący podzespołu zapowiedział kolejne posiedzenie.

Naciski środowiska internistów będą się przewijały z pewnością przez kolejne dyskusje także.

Pediatrzy przyjęli strategię nacisku zmian na poziomie Pani Premier, Interniści - na poziomie Sejmu.

 

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.