klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Posiedzenie Parlamentarnego ...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu d/s Cukrzycy - Tomasz Tomasik

2021-11-24
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

 

W dniu 18 listopada 2021r. uczestniczyłem, za pośrednictwem internetu, w hybrydowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.  Zostało ono zorganizowane w związku z obchodami Światowego Dnia Cukrzycy.  Spotkaniu przewodniczyła Pani Poseł Ewa Kołodziej -   Przewodnicząca  Zespołu. Poza parlamentarzystami na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, konsultanci krajowi w dziedzinach lekarskich i pielęgniarskich, reprezentanci Federacji Diabetyków oraz innych społecznych organizacji pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, a także jednostek uniwersyteckich. 

 

Prezentowane wystąpienia i dyskusja dotyczyły stanu polskiej diabetologii i zmian w zakresie opieki nad osobami z cukrzycą.

 

Omówiono możliwości przeznaczenia części wpływów z opłaty cukrowej na leczenie i profilaktykę cukrzycy w Polsce. Podkreślono znaczenie: działań zapobiegawczych wśród osób zdrowych i grup ryzyka, edukacji diabetologicznej, dostępu do nowoczesnych terapii oraz profilaktyki powikłań cukrzycowych i znaczenia wyrównania metabolicznego. Sukcesywne rozszerzanie dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i technologii powinno być zgodne z międzynarodowymi standardami. Postulowano także odpowiednie dostosowanie kryteriów refundacji dotychczas stosowanych leków przeciwcukrzycowych. Zwrócono uwagę na zagadnienia edukacji diabetologicznej. Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że powinna ona być odpowiednio dostępna (dla wszystkich grup wiekowych i rodzajów cukrzycy) i finansowana przez NFZ, najlepiej w formie porady pielęgniarskiej lub edukacyjnej (zarówno na poziomie AOS i POZ).  Akcentowano zasadność zwiększenia zaangażowania pielęgniarek diabetologicznych oraz edukatorów w opiekę nad pacjentem z cukrzycą. Przedstawiono możliwości wykorzystania elementów opieki farmaceutycznej na rzecz pomocy i wsparcia pacjentów z cukrzycą.

 

Posiedzenie Zespołu stanowiło niewątpliwie istotne wydarzenie zrealizowane na poziomie centralnym, podkreślające istnienie problemów w opiece nad pacjentami z cukrzycą i wskazujące na możliwości poprawy opieki.

 

 

 

Opracował: dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.