klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Posiedzenie Zespołu d/s zmian ...

Posiedzenie Zespołu d/s zmian w podstawowej opiece zdrowotnej - Tomasz Tomasik

2021-11-24
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

 

W dniu 17 listopada 2021r. uczestniczyłem w posiedzeniu Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Zdrowia i tradycyjnie przewodniczyła mu dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MZ, Federacji PZ, Zastępca Prezesa NFZ,  konsultant krajowy pielęgniarstwa rodzinnego, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Dyskusja obejmowała dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwszym z nich była propozycja środowiska pielęgniarskiego dot. zmian finansowania i rozliczania świadczeń pielęgniarskich oraz wprowadzenia nowych zadań dla pielęgniarki w POZ. Drugi temat dotyczył opieki kompleksowej świadczonej w ramach pracy zespołowej w POZ. 

 

W ramach zadań związanych z poradami i opieką pielęgniarską przedyskutowano następujące propozycje: (1) Porada/teleporada pielęgniarska recepturowa (leki, wyroby medyczne, ewentualne poszerzenie listy leków wypisywanych przez pielęgniarkę, uwzględnienie także szczepionek, kontynuacja leczenia zleconego przez lekarza); (2) Porada pielęgniarska (triage) w zarządzaniu objawami (stany pilne, choroby przewlekłe, edukacja zdrowotna); (3) Porady pielęgniarskie w środowisku domowym pacjenta/ zamieszkania, w zarządzaniu chorobą (z edukacją), w opiece przejściowe (Care transition), w zarządzaniu raną przewlekłą. Dyskusja dotyczyłam możliwości zdefiniowania proponowanych świadczeń i sposobu ich finansowania.

 

Przedstawiony model kompleksowej opieki nad chorym obejmował takie elementy jak: (1) wizyta kompleksowa udzielana co najmniej 1 x w roku, obejmująca pogłębiony wywiad, badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, przygotowanie indywidualnego planu opieki medycznej – IPOM, z terminami wizyt i badań), (2) wizyty kontrolne lekarskie i pielęgniarskie, (3) wizytę/y edukacyjne pielęgniarki, (4) wsparcie opieki przez koordynatora i pielęgniarki. Wstępnie zaplanowano przygotowanie ścieżek postępowania w wybranych jednostkach chorobowych (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca).

W trakcie posiedzenia przedstawiono także stan realizacji zmian prawnych, umożliwiających wdrożenie przyjętych wcześniej propozycji zespołu. Ustalono, że prace nad zmianami finansowania i sprawozdawania świadczeń pielęgniarskich będą kontynuowane i kolejne propozycje zostaną przygotowane w okresie ok. tygodnia. Zaplanowano kontynuację dyskusji nad modelem opieki kompleksowej i ustalono terminy kolejnych spotkań zespołu.

 

Opracował: dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.