klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Uchwała zwołująca Walne ...

Uchwała zwołująca Walne Zgromadzenie KLRwP

2021-10-19
opublikowany w kategorii Bieżące

Uchwała Zarządu Głównego

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Nr 1/ZG21/VII/2021

z 5 października 2021 r.

 

 

Na podstawie § 34 Statutu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce na dzień 4 grudnia 2021 r.
w Warszawie w Hotelu Mercure ul. Złota 48/54.

I termin zostaje wyznaczony na godzinę 11:00, II termin na godzinę 11:15.

 

Zarząd Główny proponuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

  1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  2. Wybór komisji skrutacyjnej

  3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia

  4. Wybór komisji uchwał i wniosków

  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  6. Podsumowanie VII kadencji - absolutorium dla Zarządu Głównego

  7. Wybór członków Zarządu Głównego VIII kadencji

  8. Wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Głównej Komisji Rewizyjnej

  9. Przyjęcie uchwał i wniosków

  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

 

Ustala się zasady refundacji kosztów przejazdu na podstawie przedłożonych biletów do dnia
20 grudnia 2021 r. W przypadku podróży samochodem oraz osób, które nie prześlą biletów
w powyższym terminie na podstawie równowartości biletu kolejowego II klasy pomiędzy Warszawą, a stolicą województwa, w którym mieszka delegat (na podstawie przesłanej do biura KLRwP pisemnej lub elektronicznej prośby delegata).

 

Za: 19 os. Przeciw: 0 os. Wstrzymało się: 0 os.

 

Treść Uchwały w pliku doc/pdf

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.