klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Sprawozdanie z posiedzenia ...

Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu d/s zmian w POZ z 06.10.2021

2021-10-08
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

 

W dniu 6 października br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Zdrowia i tradycyjnie przewodniczyła mu dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

Dyskusja dotyczyła głównie dwóch zagadnień:

  1. sytuacji w POZ po wejściu w życie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 160/2021/DSOZ
  2. zawartości budżetu powierzonego i związanych z nim zmianami w koszyku diagnostycznym POZ.

 

W odniesieniu do pierwszego punktu warto wspomnieć, że do wszystkich członków zespołu przesłałem stanowisko Zarządu Głównego KLRwP podjęte dzień wcześniej i krytykujące zarządzenie, zwłaszcza w odniesieniu do rozwiązań wprowadzających opiekę koordynowaną. Organizacje pracodawców także wyrażały negatywne opinie w tym zakresie.

Dyskusja dotycząca zarządzenia wykazała duże różnice zdań między przedstawicielami lekarzy rodzinnych i przedstawicielami administracji (MZ i NFZ). Ważnym zagadnieniem była kwestia niewystarczającego finansowania zadań koordynatora. Dr J. Krajewski zaproponował podjęcie uchwały zawierającej postulat wprowadzenia okresu przygotowawczego,  koniecznego do wdrożenia opieki koordynowanej, zmianę zapisów zarządzenia i zorganizowanie  spotkań z przedstawicielami POZ w celu konsultacji obecnych warunków funkcjonowania placówek. Wiceprezes NFZ Pan Bernard Waśko wyjaśniał, że płatnik nie ma obowiązku konsultowania projektów zarządzeń. Zaproponował rezygnację z podejmowania takiej uchwały. Większość członków zespołu poparło pomysł przygotowania przez NFZ komunikatu wyjaśniającego lekarzom i personelowi POZ intencje oraz sposób realizacji nowych regulacji.

W drugiej części spotkania omówiono propozycje badań diagnostycznych, które mogłyby zostać ujęte w budżecie powierzonym, przekazywanym do POZ. Brano pod uwagę takie badania jak: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy, EKG wysiłkowe, Holter - EKG, Holter – ciśnienia tętniczego, USG Doppler t. szyjnych, USG Doppler t. k. dolnych, ECHO serca przezklatkowe. Z badań laboratoryjnych dyskutowano o: przeciwciałach anty-TPO, anty-TG, anty-HCV, anty-CCP, HLA-B27,  mikroalbuminurii, peptydzie natriuretycznym nt-pro-BNP, witaminie B12, teście mocznikowym. Rozpoczęto także rozważania o budżecie powierzonym na określone konsultacje specjalistyczne.

Ustalono, że prace nad budżetem powierzonym będą kontynuowane i zaplanowano kolejne spotkania zespołu.

 

Opracował: dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.