klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Stanowisko KLRwP w/s ...

Stanowisko KLRwP w/s Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ

2021-10-06
opublikowany w kategorii Bieżące

                                                                                                                            Warszawa, dnia 05.10.2021 r.   
 

STANOWISKO

Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

w sprawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ
 

Członkowie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zdecydowanie protestują przeciw narzucaniu przez NFZ poradniom podstawowej opieki zdrowotnej nowych zadań i określaniu niemożliwych do realizacji zasad organizacji pracy. Takie rozwiązania dotyczą koordynatora opieki i pojawiły się w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  
 

Protestujemy przeciw zmuszaniu lekarzy do wdrażania niemożliwych do realizacji zmian oraz wprowadzania ich w życie następnego dnia po ogłoszeniu zarządzenia.


Dodatkowe środki finansowe na realizację koordynacji świadczeń zdrowotnych są niezbędne, ale ich wysokość musi być wynikiem rzetelnych analiz i wspólnych uzgodnień. Muszą one zapewniać możliwość wykonania określonych działań, muszą realnie odzwierciedlać nakład pracy i uwzględniać kwalifikacje realizujących je osób.


Koordynacja, polegająca na organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielaniu informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczenia zdrowotne jest procesem skomplikowanym, wymagającym zaangażowania osoby o przygotowaniu medycznym i odpowiednim doświadczeniu. Jest także czasochłonna i wymaga dużego wysiłku w obecnie funkcjonującym, nadmiernie skomplikowanym systemie ochrony zdrowia. Aktualnie brak jest osób z takimi kompetencjami na rynku pracy, tym bardziej takich, które mogą podjąć się realizacji zadań w trybie natychmiastowym. Ponadto zakres zadań dla osoby realizującej nowe usługi na rzecz pacjentów musi być spójny z zapisami Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Oczekujemy wycofania przedmiotowego Zarządzenia oraz prowadzenia dialogu i konsultowania nowych rozwiązań z potencjalnymi wykonawcami zadań, jak również wprowadzania zmian po wspólnym ustaleniu ich zakresu oraz sposobu wdrażania.          
                                                                                        

Dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ                                          Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Prezes KLRwP                                                                                  Wiceprezes KLRwP

              

 

Treść w pliku doc

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.